FANDOM


Chọn mục tiêu 1 quái thú " Raidraptor " xyz bạn đang điều khiển; triệu hồi đặc biệt từ bộ bài phụ của bạn, 1 quái thú " Raidraptor " xyz có 2 cấp hạng cao hơn mục tiêu, bằng cách sử dụng mục tiêu đó làm nguyên liệu xyz ( sự triệu hồi này được coi là triệu hồi xyz. Nguyên liệu xyz đang gắn vào mục tiêu sẽ trơt thành nguyên liệu xyz cho quái thú được triệu hồi. ) Trong Giai đoạn chính của bạn, trừ lượt lá này được gửi vào mộ bài: bạn có thể trục xuất lá này từ trong mộ bài của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú " Raidraptor " xyz trong mộ bài của bạn; triệu hồi đặc biệt nó

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.