VNC - Packs là viết tắt của Vietnamese Card - Packs, có nghĩa là Gói Bài Tiếng Việt. Gói này bao gồm nhiều lá bài lẻ tẻ xen kẻ nhau với đủ thể loại từ mọi loại Bài Quái thú, Bài Phép, và Bài Bẫy.

Mỗi gói dạng này bao gồm 80 lá bài trong tổng số.

Gói được thực hiện bởi HuyKaiba.


Danh sách các Gói Bài Tiếng Việt
VNC - Packs (001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011) - Legend Packs (01)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.